Về Chúng Tôi

Chúng tôi là

EZCom là đội ngũ dày dặn kinh nghiệm về Digital Marketing và TMĐT với hơn 30 thành viên. Chúng tôi đã hợp tác với hơn 100+ công ty và chi têu trên 100 tỷ tiền quảng cáo. Quản lý và vận hành hàng trăm gian hàng thuộc top ngành hàng trên sàn TMĐT.